Portais

Formulario de busca

Fondos

Recomendacións en materia de ciberseguridade e privacidade para empresas e outro tipo de organizacións ante a crise do COVID-19Recomendacións en materia de ciberseguridade e privacidade para empresas e outro tipo de organizacións ante a crise do COVID-19

Formulario de busca

cierra cierra

Recomendacións en materia de ciberseguridade e privacidade para empresas e outro tipo de organizacións ante a crise do COVID-19

No contexto da crise do COVID-19, indícanse unhas recomendacións xerais para as empresas e organizacións en xeral, sobre todo para aquelas que implanten o teletraballo.