Portais

Formulario de busca

Fondos

PortaisPortais

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Unha iniciativa para toda a cidadanía galega que facilita a súa evolución e avance no uso das TIC, independentemente do nivel dixital no que se atope.

Este portal web pretende servir como portal de referencia e aglutinador de todas as iniciativas sobre software libre e de fontes abertas (FLOSS) que se están a desenvolver en Galicia dende os diferentes ámbitos; institucional, empresarial, educativo, voluntariado, etc.

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) é un órgano asesor para a valoración da evolución da sociedade da información, a modernización administrativa e a administración electrónica nas administracións públicas de Galicia, e para a participación e colaboración coas distintas Administracións públicas.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal), constitúe unha sociedade anónima de nacionalidade española, e capital social integramente de titularidade pública, para a prestación de servizos de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxinas