Portais

Formulario de busca

Fondos

Guías de teletraballoGuías de teletraballo

Formulario de busca

cierra cierra

A situación actual provocada polo COVID-19, fixo que ademais do uso habitual da tecnoloxía no fogar moitos galegos e galegas aborden o teletraballo por primeira vez, polo que a continuación preséntase unha serie de recomendacións para garantir un uso seguro e responsable da tecnoloxía no fogar.

O obxectivo desta guía é favorecer e axudar na creación de entornas seguras e eficientes nos nosos fogares, ofrecendo novas e creativas formas de xestión, xunto coas ferramentas tecnolóxicas necesarias para facilitar esta transición a moitos/as galegos/as que están a experimentar por primeira vez esta forma de traballar.

No contexto da crise do COVID-19, indícanse unhas recomendacións xerais para as empresas e organizacións en xeral, sobre todo para aquelas que implanten o teletraballo.

Este documento pretende actuar como guía visual para a implantación efectiva do teletraballo nas entidades galegas e proporciona unha serie de recomendacións xerais para pemes e autónomos