Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Presentación que recolle o balance da Rede CeMIT durante o ano 2011 e os obxectivos da rede para o 2012 con unha serie de cambios cuantitativos e cualitativos nos contidos e a estrutura do Plan de formación, dando resposta ás necesidades detectadas no día a día nas distintas aulas.

Os obxectivos desta investigación, realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar Social e dun panel de expertos integrado polos principais colectivos de persoas con discapacidade e a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre, son identificar os principais problemas e dificultades que atopan as persoas con discapacidade no acceso á sociedade da información, como medio de integración laboral, para mellorar a súa calidade de vida e o seu desenvolvemento persoal, profesional e social...

TrasformaTIC promove a identificación de solucións tecnolóxicas innovadoras que acheguen vantaxes competitivas ás administracións públicas e, por tanto, permitan contar con cada vez mellores servizos públicos que dean soporte ás necesidades dos cidadáns e empresas de Galicia.

En 2010 a Xunta de Galicia puxo en marcha o Plan de Acción 2010 en materia de software libre e de fontes abertas con obxectivo de fomentar en Galicia a utilización de tecnoloxías baseadas en software libre e de fontes abertas (FLOSS, de Free/Libre/Open Source Software), así como os estándares abertos.

Páxinas