Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O Plan de modernización puxo en marcha proxectos destinados a potenciar o desenvolvemento dos servizos de Administración electrónica na propia administración e os que ofrece esta para a cidadanía. A seguinte fase do plan, deberá consolidar estas iniciativas

A continuación recóllese a presentación do balance de situación do plan de acción en materia de Software libre do ano 2013, no que se poden comprobar os fitos alcanzados nese período, así como os avances máis salientables de cada un dos proxectos.

A Estratexia de Crecemento Dixital, é unha folla de ruta na que se establecen as liñas estratéxicas da Política Tecnolóxica da Xunta de Galicia para o horizonte 2020, e, en todo caso, estará completamente aliñada coa RIS 3 de Galicia para establecer relacións sinérxicas entre elas.

12 de abril de 2013 a Xunta de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) firmaron un Convenio de colaboración para a posta en marcha de actividades de fomento da sociedade da información, un acordo que ven a complementar o seguimento exhaustivo que se está a realizar das actuacións de despregamento de redes de telecomunicación do Plan Banda Larga.

Páxinas