Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Sistema de Axuda a Explotación da mobilidade de Galicia liderado pola Xunta de Galicia, que permitirá ás empresas contratistas dos servizos públicos de transporte dispoñer do servizo de SAE sen necesidade de dotarse dun SAE local propio.

O Proxecto ABALAR é a estratexia de integración das TIC na práctica educativa de Galicia, como medio para a mellora da calidade do sistema educativo galego, a través da transformación das aulas tradicionais en dixitais, e coa implicación de toda a comunidade educativa

A Rede CeMIT ofrece unha serie de servizos orientado a impulsar as TIC e a sociedade da información, o emprego e a competitividade empresarial. Este catálogo de servizos divídese en tres grandes apartados: formación, actividades de difusión e Aula Aberta.

O presente documento pretende servir de guía de boas prácticas para a publicación de materiais documentais da Xunta de Galicia. Recolle unha serie de directrices co obxectivo de resolver as dúbidas en materia de propiedade intelectual relacionadas coa elección de licenzas de documentación, fotografías ou vídeos, en base aos supostos que se dan nas Administracións Públicas.

Páxinas