Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

ABALAR é o proxecto que sustancia a estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención do Executivo galego, axuntando os esforzos cara a modernización e mellora da educación como parte da estratexia transversal do Goberno Galego de promoción das TIC a todos os sectores da actividade, recollida no marco da iniciativa de modernización “eGoberno2013”.

O Plan de Banda Larga de Galicia 2010-2013 busca posibilitar o acceso a banda larga a toda a sociedade galega, como un dos motores principais para o desenvolvemento de Galicia, situándoa entre as rexións de referencia no desenvolvemento das novas tecnoloxías e infraestruturas para a Sociedade da Información.

O presente documento ten como obxetivo definir as iniciativas para o impulso á implantación de software libre e o uso de estándares abertos na nosa comunidade, establecendo mecanismos que faciliten compartir e reutilizar o software.

A xunta aprobou a elaboración do primeiro Plan director de banda larga do que disporá a comunidade galega. Este definirá o mapa de infraestruturas de telecomunicacións de banda larga, así como a estratexia de despregamento máis axeitada para que a meirande parte dos cidadáns e as empresas galegas teñan acceso de calidade á banda larga no horizonte de 2013.

Páxinas