Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O Plan de Banda Larga de Galicia 2010-2013 busca posibilitar o acceso a banda larga a toda a sociedade galega, como un dos motores principais para o desenvolvemento de Galicia, situándoa entre as rexións de referencia no desenvolvemento das novas tecnoloxías e infraestruturas para a Sociedade da Información.

Búscase acadar un nivel axeitado de aproveitamento das TIC na mellora e modernización da Administración de Xustiza.

Supón o primeiro paso na planificación estratéxica no ámbito tecnolóxico da Xunta de Galicia.

Páxinas