Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

ABALAR é o proxecto que sustancia a estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención do Executivo galego, axuntando os esforzos cara a modernización e mellora da educación como parte da estratexia transversal do Goberno Galego de promoción das TIC a todos os sectores da actividade, recollida no marco da iniciativa de modernización “eGoberno2013”.

O Plan de Banda Larga de Galicia 2010-2013 busca posibilitar o acceso a banda larga a toda a sociedade galega, como un dos motores principais para o desenvolvemento de Galicia, situándoa entre as rexións de referencia no desenvolvemento das novas tecnoloxías e infraestruturas para a Sociedade da Información.

Búscase acadar un nivel axeitado de aproveitamento das TIC na mellora e modernización da Administración de Xustiza.

Supón o primeiro paso na planificación estratéxica no ámbito tecnolóxico da Xunta de Galicia.

Páxinas