Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente

A continuación amósase o resumo executivo do plan senda 2020

Enmarcándose nas liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2020, o Plan de Software Libre 2015 supón un novo paso adiante no compromiso da Amtega co fomento e promoción do software libre e as fontes abertas.

A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos que asumir derivados dun novo marco legal, das necesidades e demandas dos destinatarios dos servizos públicos,e oportunidades que aproveitar derivadas dos compromisos das administracións implicadas. Deste xeito o Plan Senda 2014 ten como obxectivo avanzar no desenvolvemento dos servizos de administración electrónica, e a mellora e modernización dos servizos que ofrece esta de face ao cidadán. En definitiva búscase unha maior proximidade e unha mellor atención á cidadanía.

Páxinas