Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Enmarcándose nas liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2020, o Plan de Software Libre 2015 supón un novo paso adiante no compromiso da Amtega co fomento e promoción do software libre e as fontes abertas.

A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos que asumir derivados dun novo marco legal, das necesidades e demandas dos destinatarios dos servizos públicos,e oportunidades que aproveitar derivadas dos compromisos das administracións implicadas. Deste xeito o Plan Senda 2014 ten como obxectivo avanzar no desenvolvemento dos servizos de administración electrónica, e a mellora e modernización dos servizos que ofrece esta de face ao cidadán. En definitiva búscase unha maior proximidade e unha mellor atención á cidadanía.

Un ano máis, preséntase o Plan de Acción en Software Libre 2014 que recolle as actuacións que durante este ano se porán en marcha para incrementar o uso e coñecemento do software libre por parte da sociedade, o sector empresarial e na propia administración, sendo os tres seguintes os ámbitos de actuación principais.

A Xunta de Galicia, presentou, a través da Axencia de Turismo, o Plan Integral de Turismo de Galicia, desenvólvese cunha visión 2020, aliñado co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, coa Estratexia Europa 2020, así como cos documentos preparatorios da Estratexia de Especialización Intelixente Galega (RIS3), e establece liñas de acción concretas de 2014 ata o 2016. O Plan establécese e desenvólvese cunha visión a longo prazo, imprescindible para poder acadar un sector sólido e sostible no tempo. Esta visión xorde dun proceso de elaboración coa participación de todo o sector.

Páxinas