Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O Plan de Banda Larga de Galicia 2020 constitúe a aposta do Goberno galego para asegurar o despregamento e a adopción das novas redes de telecomunicación ultrarrápidas que constituirán as arterias da economía do futuro.

O Plan de Administración e Goberno Dixitais 2020 da continuidade ao Plan de Modernización da Adminsitración pública no relativo a implementación de iniciativas que fomenten o uso da administración electrónica por parte da cidadanía e no desenvolvemento dos desafíos propostos na Axenda Dixital para Galicia en este eido.

O Plan de Inclusión Dixital constitúe a aposta do Goberno Galego para a consecución dunha sociedade plenamente dixital en Galicia. Para a obtención deste obxectivo, o Plan defínese cun horizonte temporal a 2020.

O Plan Director de Seguridade contempla as actuacións en materia de seguridade TIC para asegurar o grao de protección adecuado para a información xestionada pola Administración xeral e do sector público de Galicia.

Páxinas