Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O Plan de Inclusión Dixital constitúe a aposta do Goberno Galego para a consecución dunha sociedade plenamente dixital en Galicia. Para a obtención deste obxectivo, o Plan defínese cun horizonte temporal a 2020.

O Plan Director de Seguridade contempla as actuacións en materia de seguridade TIC para asegurar o grao de protección adecuado para a información xestionada pola Administración xeral e do sector público de Galicia.

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente

A continuación amósase o resumo executivo do plan senda 2020

Páxinas