Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

A Xunta de Galicia vén de elaborar o Plan de modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia (e-Mobility), a través do que levar a cabo a dixitalización integral dos procesos de xeración e modificación da oferta de transporte

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia vai poñer en marcha o Plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia, DICO Mindset, aprobado no último Consello da Xunta. A estratexia define actuacións en tres eixos: o reforzo do capital humano, o desenvolvemento de proxectos tractores e o fomento da competitividade dixital para configurar un sector de contidos dixitais galego máis potente, maduro e competitivo, que neste momento aglutina en torno a 900 empresas con preto de 5.400 empregados.

A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo no que a uso das TIC se refire, que vén reforzar e reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e clave para acadar os obxectivos de crecemento económico-social que se marca Galicia para o futuro.

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente

Páxinas