Plans

Formulario de busca

Fondos

Estudos e informesEstudos e informes

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O novo Centro de Proceso de Datos Integral constituirá o corazón dixital de Galicia contribuíndo a mellorar a competitividade, reducir custes, acadar unha mellor eficiencia enerxética, unha maior flexibilidade, interoperabilidade e seguridade así como unha simplificación da xestión e unha homoxeneización da estratexia tecnolóxica da Xunta. Ademais, a consolidación dun CPDI único de infraestrutura TIC fará posible unha administración que funcione 24 horas ao día os 365 días do ano.

O presente documento ten como obxetivo definir as iniciativas para o impulso á implantación de software libre e o uso de estándares abertos na nosa comunidade, establecendo mecanismos que faciliten compartir e reutilizar o software.

A xunta aprobou a elaboración do primeiro Plan director de banda larga do que disporá a comunidade galega. Este definirá o mapa de infraestruturas de telecomunicacións de banda larga, así como a estratexia de despregamento máis axeitada para que a meirande parte dos cidadáns e as empresas galegas teñan acceso de calidade á banda larga no horizonte de 2013.

Páxinas