Plans

Formulario de busca

Fondos

Estudos e informesEstudos e informes

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Este documento foi elaborado no marco do Convenio entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Universidade da Coruña (UDC) e a Universidade de Vigo (UVIGO) para o desenvolvemento dun estudo sobre o Marco Ético-Normativo e o Potencial Impacto da Adopción da Intelixencia Artificial en Galicia e foi financiado mediante a Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa (REACT-EU).

En 2015 estará operativo o Sistema de Axuda a Explotación do sector, (SAE), liderado pola Xunta de Galicia, que permitirá modernizar tecnolóxicamente o sector, coñecer con precisión a demanda de mobilidade por estrada, ofrecer novos servizos á demanda e mellorar a eficiencia da explotación dos servizos de transporte de viaxeiros por estrada.

A Estratexia Galega de Crecemento Dixital é a folla de ruta na que se establecen as liñas estratéxicas da política tecnolóxica do Goberno autonómico para o horizonte 2020. Esta estratexia está perfectamente aliñada coa RIS 3 de Galicia para establecer relacións sinérxicas entre elas e captar fondos europeos en proxectos tecnolóxicos para a Comunidade no novo período de financiamento 2014-2020.

Sistema de Axuda a Explotación da mobilidade de Galicia liderado pola Xunta de Galicia, que permitirá ás empresas contratistas dos servizos públicos de transporte dispoñer do servizo de SAE sen necesidade de dotarse dun SAE local propio.

Páxinas