Plans

Formulario de busca

Fondos

BalancesBalances

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O balance do plan de acción 2011, no que poderá comprobarse que non só se levaron a cabo as actuacións previstas con excelentes resultados, nun escenario de crise como o actual, senón que grazas á labor de coordinación que está a realizar a Oficina de Coordinación FLOSS e ao estímulo mutuo cos diversos axentes, estase conseguindo un incremento da eficiencia da inversión e un maior retorno de ditas accións, como pode demostrar a evolución dos principais indicadores de uso de software libre dende o ano 2008, destacando un incremento de 30 puntos porcentuais no uso do Software Libre nas pemes...

Presentación que recolle o balance da Rede CeMIT durante o ano 2011 e os obxectivos da rede para o 2012 con unha serie de cambios cuantitativos e cualitativos nos contidos e a estrutura do Plan de formación, dando resposta ás necesidades detectadas no día a día nas distintas aulas.

En 2010 a Xunta de Galicia puxo en marcha o Plan de Acción 2010 en materia de software libre e de fontes abertas con obxectivo de fomentar en Galicia a utilización de tecnoloxías baseadas en software libre e de fontes abertas (FLOSS, de Free/Libre/Open Source Software), así como os estándares abertos.

Páxinas