Plans

Formulario de busca

Fondos

BalancesBalances

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

No Balance do plan de acción de software libre 2017 amósanse os principais logros acadados nos tres eixos de actuación principais: tecido empresarial, cidadanía e Administración pública

No Balance do plan de acción de software libre 2016 amósanse os principais logros acadados nos tres eixos de actuación principais: tecido empresarial, cidadanía e Administración pública

No Balance do plan de acción de software libre 2015 amósanse os principais logros alcanzados sobre os obxectivos planificados, agrupándoos nas tres liñas de actuación destacadas: Administración pública, tecido empresarial e cidadanía.

No presente documento analízanse os logros conseguidos co desenvolvemento do Plan de Sistemas TIC da Administración de Xustiza en Galicia “SENDA 2014”, folla de ruta que comezou fai catro anos, co obxectivo de evolucionar cara un modelo integral de sistemas da Administración de Xustiza en Galicia, adaptado ás necesidades da propia comunidade, garantindo a coordinación e interoperabilidade con todas as institucións da Administración de Xustiza e o resto das CCAA.

Páxinas