Plans

Formulario de busca

Fondos

Balance do plan de acción software libre 2017Balance do plan de acción software libre 2017

Formulario de busca

cierra cierra

Balance do plan de acción software libre 2017

A avaliación das actividades realizadas e o exame de obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Así, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre, presentando a través deste balance, as iniciativas levadas a cabo e os principais fitos alcanzados no impulso e difusión do software libre.

Estas iniciativas enmárcanse na estratexia recollida na Axenda Dixital de Galicia 2020 (ADG2020), na que o software libre aparece como un dos principios fundamentais para acadar a xestión eficiente da administración. 
No Balance do plan de acción de software libre 2017 amósanse os principais logros acadados nos tres eixos de actuación principais: 

  • Tecido empresarial: o Centro Demostrador TIC de Galicia segue a ser o punto de referencia que aglutina a maioría de actuacións dedicadas ao tecido empresarial galego. Destaca tamén o Centro Demostrador TIC Virtual, no que se despregaron dúas novas solucións de software libre, dispoñibles para que calquera persoa ou entidade as poida avaliar de xeito sinxelo e sen necesidade dunha infraestrutura propia. Igualmente, os estudos realizados por OSIMGA amosan unha consolidación no uso do software libre, cunha leve tendencia á alza, de xeito que un 88% das empresas galegas de maís de dez empregados o empregan.
  • Cidadanía: neste eido actualizouse o portal Mancomún e leváronse a cabo máis de 100 actividades en diferentes puntos de Galicia relacionadas co software e co hardware libre ademáis de 3.700 actividades da Rede CeMIT nas que participaron algo máis de 30.000 persoas, das cales practicamente a súa totalidade (o 99%) estivo relacionada con ferramentas de software libre.
  • Administración pública: neste ámbito destaca o proceso de migración progresiva dos postos de traballo cara ao paquete ofimático corporativo LibreOffice, co obxectivo de consolidalo como o software ofimático de referencia dentro dos criterios corporativos para a homoxeneización os postos instalados. A súa vez liberáronse dous novos proxectos como software libre por parte da Xunta de Galicia, no que cómpre salientar ademais a colaboración coa comunidade de Ansible cunha contribución directa no proxecto upstream.

Para máis información pode consultar o texto íntegro do documento: