Plans de acción

Formulario de busca

Fondos

Plans de acciónPlans de acción

Formulario de busca

cierra cierra

icono amtega    Plans de acción

Páxinas

O Plan de acción 2015 amosa como principáis obxectivos a aprobación da segunda fase da Axenda Dixital de Galicia, horizonte 2020, unha aposta estratéxica para asegurar que Galicia compita como rexión de referencia no ámbito dixital a nivel europeo.

O presente documento recolle as actividades a desenvolver ao longo do ano 2014 en relación co desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no eido das tecnoloxías da información e comunicacións e a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.

En 2013 a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia avanzará na consolidación das medidas establecidas na Axenda Dixital galega para garantir uns servizos públicos dixitais de calidade.

Páxinas