Plans de acción

Formulario de busca

Fondos

Plan de acción 2013Plan de acción 2013

Formulario de busca

cierra cierra

Plan de acción 2013

En 2013 a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia avanzará na consolidación das medidas establecidas na Axenda Dixital galega para garantir uns servizos públicos dixitais de calidade, especialmente, en ámbitos estratéxicos, na extensión de infraestruturas de telecomunicación en todo o territorio galego e no impulso ao sector TIC como acelerador da competitividade dos restantes sectores produtivos.