Plans de acción

Formulario de busca

Fondos

20232023

Formulario de busca

cierra cierra

O Plan de Acción 2023 ten por obxecto regular a actividade da Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia durante o exercicio 2023 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.