Plans de acción

Formulario de busca

Fondos

20202020

Formulario de busca

cierra cierra

O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2020 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.