Plans de acción

Formulario de busca

2016

Formulario de busca

O Plan de acción 2016 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2016 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estratéxicos previstos.