Plans de acción

Formulario de busca

2015

Formulario de busca

O Plan de acción 2015 amosa como principáis obxectivos a aprobación da segunda fase da Axenda Dixital de Galicia, horizonte 2020, unha aposta estratéxica para asegurar que Galicia compita como rexión de referencia no ámbito dixital a nivel europeo.