Oficina Concellos AETG

Formulario de busca

Fondos

Oficina Concellos AETGOficina Concellos AETG

Formulario de busca

cierra cierra

Oficina Concellos AETG

A Oficina Concellos AETG é un recurso posto en marcha no marco do Convenio de colaboración para o desenvolvemento da sociedade da información firmado entre a Xunta de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG).

Ofrece un servizo de soporte centralizado e permanente ás entidades locais para resolver dúbidas sobre a aplicación da normativa e cuestións técnicas da implantación dos equipamentos de telecomunicación que afectan as actividades das Administracións locais. Neste senso, a Oficina conta cun equipo de traballo específico integrado unicamente por enxeñeiros de telecomunicación.

Esta medida ven motivada polos numerosos cambios en materia de telecomunicacións que se están a producir nestes anos, e que afectan ás actividades sobre as que exercen as súas competencias as Administracións Locais.

Máis información:

Guía de Boas Prácticas para o despregamento das infraestruturas de telecomunicación

Presentación da Guía de Boas Prácticas para o despregamento das infraestruturas de telecomunicación