Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

A Secretaría Xeral de Modernización publicou no DOG de 21 de outubro a resolución do 14 de outubro de 2009, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación e Innovación Tecnolóxica, pola que se publica a relación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola que se aprobaron as bases reguladoras e se convocaron as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, aos investimentos das empresas en materia das tecnoloxías da información e as comunicacións, na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 (procedemento administrativo IN520a). As axudas...
A Secretaría Xeral de Modernización publicou no DOG de 21 de outubro a resolución do 14 de outubro de 2009, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación e Innovación Tecnolóxica, pola que se publica a relación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola que se aprobaron as bases reguladoras e se convocaron as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, aos investimentos das empresas en materia das tecnoloxías da información e as comunicacións, na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 (procedemento administrativo IN520a). As axudas...
O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que permite a presentación por vía telemática de solicitudes, escritos e comunicacións. Esta orde inclúe no anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, novos procedementos, co fin de continuar impulsando o emprego de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta de Galicia e no exercicio das súas competencias. Neste caso, os novos procedementos incorporados son os seguintes: - Axudas para proxectos de enerxías renovables - Axudas para aforro e eficiencia...
Publicouse no DOG de 23 de setembro a resolución do 4 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se convoca a contratación, suxeita a regulación harmonizada polo procedemento aberto e trámite ordinario, do servizo de implantación de aplicacións na Administración de Xustiza en Galicia. O importe de contratación é de 605.172,41 € (IVE excluído), mentres que o IVE é de 96.827,59 €. O prazo de execución é de doce meses. DOG nº187 de 23 de Setembro de 2009 DOG nº187 de 23 de Setembro de 2009  
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vén de resolver a convocatoria de axudas a proxectos de investigación, dinamización e innovación educativa das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC’s), coas que impulsará o desenvolvemento de Proxectos 2.0 en centros educativos de Galicia durante o curso 2009/2010. Quince iniciativas de distintos institutos e colexios galegos recibirán axudas por un valor total de máis de 56.000 euros. Ademais do apoio económico, dotarase aos centro de asesoramento para o profesorado, a través dos Centros de Formación e Recursos, de tal forma...
Explica que as micropemes galegas, as de menos de 10 empregados, presentan un nivel baixo de equipamento tecnolóxico e de presenza na Rede, nove puntos menos ca media estatal. Destaca a importancia do proxecto ‘DifundeTic’ posto en marcha coas empresas TIC de Galicia, un sector que debe converterse nun axente clave do desenvolvemento económico e social da Comunidade. Este proxecto desenvolverase nos polígonos industriais e parques empresariais galegos a través dunha unidade móbil equipada con 12 ordenadores, un cañón proxector e pantalla para demostracións. A dinamización no emprego das...
Explica que as micropemes galegas, as de menos de 10 empregados, presentan un nivel baixo de equipamento tecnolóxico e de presenza na Rede, nove puntos menos ca media estatal. Destaca a importancia do proxecto ‘DifundeTic’ posto en marcha coas empresas TIC de Galicia, un sector que debe converterse nun axente clave do desenvolvemento económico e social da Comunidade. Este proxecto desenvolverase nos polígonos industriais e parques empresariais galegos a través dunha unidade móbil equipada con 12 ordenadores, un cañón proxector e pantalla para demostracións. A dinamización no emprego das...
Este novo procedemento ten como finalidade continuar impulsando o emprego de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta de Galicia e no exercicio das súas competencias.  DOG num. 220 do 10 de novembro de 2009 DOG num. 220 do 10 de novembro de 2009
A secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira, subliñou hoxe a aposta da Xunta por impulsar as telecomunicacións en Galicia como instrumento de desenvolvemento económico e factor de vertebración social. Pereira puxo en valor os proxectos en materia de novas tecnoloxías do Executivo autonómico durante o acto de inauguración na Coruña do evento itinerante Movimiento Avanza, un proxecto integrante do Plan Avanza que o Ministerio de Industria desenvolve en Galicia en colaboración coa Xunta, e que se atopa xa na súa segunda fase. A secretaria xeral remarcou o compromiso...

Páxinas