Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

Galicia elimina practicamente a fenda dixital de xénero que se sitúa nun 0,6%

• En tres anos as diferencias no uso de internet entre galegos e galegas reducíronse un 80% e sitúanse na media da Unión Europea
• Entre as mulleres cun nivel formativo secundario ou superior, o emprego de internet é igual ou superior ao dos homes
• Atendendo á idade ata os 64 anos as mulleres superan ou igualan aos homes o acceso á rede
• Tres de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos máis que os homes neste tramo de idade
• O uso de ordenador e teléfono móbil é superior entre as mulleres galegas, excepto nos tramos de idade máis avanzada
• Dúas de cada tres mulleres que usan internet, utilizárono nos últimos tres meses para descargar ou enviar formularios ás administracións públicas


No uso de Internet, as diferenzas entre os homes e as mulleres galegas son mínimas: O 85,3% das galegas fronte ao 85,9% dos galegos utilizaron Internet nos últimos tres meses. O uso da Rede entre as mulleres galegas acada así a media que se rexistra na Unión Europea. 

En termos evolutivos, a fenda de xénero no uso de internet redúcese nun 80%, ao pasar de 3 puntos porcentuais a 0,6 entre 2016 e 2019. Cando se acada un nivel formativo secundario ou superior, o uso de internet é igual ou superior para as mulleres que para os homes. Atendendo á idade, o uso de Internet entre as mulleres supera ou iguala á porcentaxe de homes ata os 64 anos. 

Son as conclusións dos resultados do informe “A Sociedade da Información desde unha perspectiva de xénero”, que publica hoxe o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Este informe analiza comparativamente os principais indicadores que definen as diferenzas de xénero no acceso e uso das tecnoloxías da información e da comunicación en Galicia, a partir de datos propios do OSIMGA obtidos no marco do convenio asinado co IGE.

Uso das TIC entre as mulleres galegas 
Na actualidade, en Galicia apenas se rexistran diferencias segundo o xénero no uso de dispositivos electrónicos teléfono móbil con capacidade de acceso a Internet, ordenador de sobremesa, portátil, tablet…). O 87,4% das galegas fronte ao 88% dos galegos utilizaron o ordenador nos últimos tres meses. Os resultados amosan que o uso deste tipo de dispositivos é incluso superior entre as mulleres galegas, excepto nos tramos de idade máis avanzada.

Tres de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos porcentuais máis que os homes nese tramo de idade. A proporción de mulleres que compran a través da Rede é máis elevada que a de homes en todos os tramos de idade inferiores aos 55 anos. Non obstante, en termos globais, a porcentaxe de homes que compran a través da Rede en Galicia é superior en 2,1 puntos á que se rexistra entre as mulleres 

Con respecto ao uso da eAdministración desde a perspectiva de xénero, as diferenzas son mínimas: tanto na obtención de información, descarga e entrega de documentación ou obtención de documentos persoais, a fenda de xénero é inferior aos dous puntos porcentuais.

Así, dúas de cada tres mulleres galegas que usan internet, utilizárono para descargar ou encher formularios das administracións públicas e superan en máis de 10 puntos á media española e europea na interacción coas administracións públicas para obter información, descargar ou obter formularios.