Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

A Xunta porá en marcha o portal do empregado público para facilitar o acceso aos servizos máis habituais para os profesionais da Administración

A entrada en funcionamento deste Portal intégrase nas actuacións do Plan de Modernización da Administración Pública

O Portal do Empregado Público (PORTAX), que entrará en funcionamento nos vindeiros días, ten como obxectivo ser a ferramenta que permita, de forma áxil, rápida e sinxela, acceder aos servizos máis habituais dispoñibles para os profesionais da Xunta de Galicia. Deste xeito, os empregados públicos da Administración poderán acceder desde un enlace na Intranet da Xunta á información do seu interese nun espazo que centraliza o acceso a todos os servizos de carácter interno á súa disposición.

Contidos e acceso
Os contidos e servizos do Portal están organizados en tres categorías, a de novas onde o empregado público pode acceder a noticias e información do seu interese; a de servizos destacados, na que terá acceso ao seu expediente persoal, á solicitude de permisos, licenzas e vacacións así como á consulta dos recibos de nómina; e por último a categoría de acceso a servizos e información sobre procesos de función pública como os procesos selectivos, a contratación temporal, concursos de traslados, entre outros.

O empregado público poderá acceder ao Portax, de tres formas distintas, mediante certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), con chave de acceso proporcionada pola Dirección Xeral da Función Publica (DXFP) e a través de chave de acceso facilitada pola Oficina Virtual da Consellería de Facenda (CIXTEX)

Plan de Modernización
A entrada en funcionamento deste Portal intégrase nas actuacións do Plan de Modernización da Administración Pública, en concreto no programa de desenvolvemento de servizos para o empregado público. Este programa porá a disposición dos empregados públicos unha serie de recursos, ferramentas e aplicacións para contribuír á mellora do funcionamento da Administración Pública a través da modernización dos medios a disposición dos seus empregados.

O Plan de Modernización da Administración Pública da Xunta de Galicia, dotado con 26 millóns de euros ata o 2013, ten como obxectivo acadar o desenvolvemento da Administración electrónica estendendo o uso das tecnoloxías para ofertar novos servizos e mellorar os actuais, acelerando a tramitación de procedementos e facilitando a participación e a información da cidadanía en tempo real. As accións previstas para acadar o despregamento da Administración electrónica estrutúranse en catro eixos de actuación, 12 áreas de traballo e 33 programas.

Adaptarase á evolución das novas tecnoloxías
A posta en marcha da eAdministración é unha actuación transversal que afecta a todos os departamentos e niveis da Xunta e están relacionadas con outras políticas como as de desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicación ou as de impulso da sociedade da información. Os ámbitos de actuación do Plan de Modernización implican a simplificación dos procedementos e a interoperabilidade inter e intra administrativa, a dixitalización dos servizos e sistemas e a adopción de medidas transversais que redunden en beneficio dos cidadáns, as empresas e a propia administración, incluíndo aos propios empregados públicos e as entidades locais.