Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

A Xunta evitará duplicidades e porá en marcha un modelo territorial único de recursos para a sociedade da información

O obxectivo é poñer a traballar en sintonía a todos os telecentros de Galicia, cunha planificación conxunta e optimizando recursos. O Goberno galego buscará o consenso coa Fegamp e os concellos para deseñar un financiamento que garanta a sostenibilidade no tempo do proxecto.

O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, avanzou hoxe no Parlamento que o Goberno galego integrará nunha soa rede as diferentes redes de telecentros existentes, de tal xeito que por primeira vez Galicia terá un modelo territorial único de recursos para a sociedade de información.

En resposta a unha interpelación parlamentaria, o conselleiro recordou que ata agora coexistían a Rede de Dinamización da Sociedade da Información –dependente da anterior Consellería de Innovación e Industria- e a Rede de Telecentros de Comunicación da Xunta –da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual-, o que producía duplicidades e ineficiencias, xa que non había nin planificación conxunta, nin traballo compartido nin coordinación algunha.

Fronte a iso, Alfonso Rueda destacou que a Xunta daralle continuidade á Rede de Dinamización da Sociedade da Información cun proxecto global que unifique, baixo unha mesma marca e un mesmo modelo de xestión, ao conxunto de centros destas características existentes a día de hoxe en Galicia.

Unha auténtica rede de redes que permitirá integrar aos axentes implicados cunha estratexia definida e optimizar recursos, a partir dunha planificación e xestión unificadas. Na primeira fase deste proxecto contémplase o funcionamento conxunto dos centros existentes de titularidade da Xunta, un obxectivo que conta con máis de dous millóns de euros nos orzamentos autonómicos para o vindeiro ano 2010.

Coordinación coa Fegamp
En paralelo, e segundo anunciou o conselleiro, establecerase unha coordinación cos concellos e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para abrir a rede aos municipios e conseguir un despregue racional do sistema. Tamén coa Fegamp se traballa para artellar un esquema de financiamento consensuado cos concellos, para o sostemento do persoal en todos os centros da rede e con vocación de continuidade, xa que ata agora estes traballadores non tiñan estabilidade laboral.

O obxectivo do proxecto, que capitaliza a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, é poñer a traballar en sintonía todos os telecentros que existen en Galicia -329 entre as distintas redes-, planificando un modelo de rede único que funcione baixo as premisas da eficiencia e a austeridade, coa idea de xerar valor engadido na aposta polo coñecemento e sobre a base da colaboración entre todos os axentes, institucións e administracións.

Nese sentido, o deseño do modelo garantirá o exercicio dun liderado transversal do Goberno galego no impulso dun modelo de colaboración estable coas entidades locais. Ademais, permitirá definir unha carteira de servizos, actividades e recursos para toda a rede, buscando a súa especialización e complementariedade. Así mesmo, facilitará a integración na rede de novos recursos de valor engadido sobre os xa existentes.