Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

A Xunta e o Goberno central colaboran para ofrecer aos concellos galegos o acceso a servizos dixitais da administración electrónica

A Administración autonómica actuará como nodo de interoperabilidade, facilitando a conexión das entidades locais a servizos proporcionados polo Estado como a sinatura electrónica avanzada e a plataforma de intercambio de datos entre administracións

Son servizos fundamentais para a implantación da eAdministración a nivel municipal que garanten a validez dos documentos electrónicos e evitan ao cidadán presentar documentos ca mesma información en distintas Administracións

O acordo permite o uso compartido de solucións tecnolóxicas, evitando duplicidades e reducindo custos

A Xunta impulsará a interoperabilidade entre administracións actuando como o nodo que posibilitará o acceso dos concellos a servizos dixitais da Administración electrónica que ofrece Estado. Esta medida é posible grazas a un convenio de colaboración asinado recentemente entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Grazas ao acordo, servizos como a sinatura electrónica avanzada, o acceso á plataforma de intermediación de datos por medios electrónicos, a interconexión de rexistros e o sistema de certificación e sinatura electrónica estarán a disposición dos concellos que o requiran de xeito gratuíto a través da plataforma tecnolóxica da Xunta de Galicia.

Son servizos fundamentais para avanzar na implantación da administración electrónica nas entidades locais e promove uso compartido destas solucións tecnolóxicas, evitando duplicidades e reducindo custos.

O acceso á plataforma de intermediación de datos permitirá aos municipios galegos consultar de xeito electrónico datos de cidadáns dos que xa dispoñen outras administracións. Este servizo, ademais de axilizar os trámites, é de especial importancia para o cidadán, xa que evitará que teñan que presentar documentos ca mesma información en distintas Administracións. É un factor fundamental, para que os cidadáns poidan resolver as súas xestións coas administracións públicas nun único procedemento ou trámite, independentemente do nivel administrativo ao que se acheguen.

A Xunta vén traballando nesta liña coa implantación en 2011 da plataforma Pasaxe en todas as consellerías, que permite eliminar a petición de documentación básica como DNI e o certificado de empadroamento. Durante o pasado ano esta ferramenta evitou a presentación de ambos os dous documentos en máis de 170.000 trámites de cidadáns e empresas coa Administración autonómica. O obxectivo é avanzar na eliminación doutro tipo de información de carácter xeral como o título de familia numerosa, o certificado de discapacidade, datos catastrais, titulacións académicas ou situacións tributarias.

O acordo permitirá tamén o acceso ao Sistema de Interconexión de Rexistros, que posibilita o intercambio de asentos rexistrais de forma electrónica entre as oficinas de rexistros e os organismos competentes aforrando tempo e custes tanto a cidadáns como a administracións ademais de garantir a dispoñibilidade dos documentos.

O sistema de certificación e sinatura electrónica que o Ministerio pon á disposición das Administracións públicas é chave para a implantación e despregamento dos servizos da Administración electrónica, xa que proporciona os medios necesarios para asinar e autenticas documentos de xeito electrónico ofrecendo todas a garantías de seguridade a cidadáns e empresas nas súas relacións telemáticas coa Administración.

Finalmente, o acordo garante o acceso Rede de Comunicacións SARA que permite o intercambio seguro de información entre as aplicacións das Administración públicas. A Xunta xa vén empregando esta rede para prestar servizos electrónicos ás entidades locais no marco do Plan eConcellos, que se puxo en marcha en 2010.