Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

A Xunta activa o servizo de emisión de certificados a través da súa sede electrónica

Xa están dispoñibles o título de familia numerosa e o certificado de discapacidade
A ampliación de servizos da sede electrónica é unha das esixencias da lei 39/2015, que establece as directrices para garantir unha Administración dixital

A Xunta activa o servizo de emisión de certificados a través da súa sede electrónica, segundo se recolle nunha resolución conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), publicada hoxe no DOG. A partir de mañá xa será posible obter o título de familia numerosa e o certificado de discapacidade de xeito automatizado a través da sede, sen necesidade de desprazarse ata as unidades administrativas correspondentes.

Estes certificados pódense obter en formato electrónico desde calquera lugar e en calquera momento, no apartado "Obtención de certificados" da sede, https://sede.xunta.gal/obtencion-de-certificados, empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).  

Paulatinamente, iranse incorporando máis certificados co obxectivo de facilitar e axilizar as xestións administrativas e reducir tempos e custos. Na actualidade cidadanía e empresas poden obter diversos certificados da Administración en soporte papel, o que implica un dobre custo: o do desprazamento para o cidadán e o de elaboración e emisión do documento para a Administración.

Novos servizos na sede electrónica

A ampliación de servizos da sede electrónica é unha das esixencias da lei 39/2015, que entrou en vigor o pasado mes de outubro, e que establece as obrigas para garantir unha Administración dixital.

A sede electrónica da Xunta entrou en funcionamento en 2010 e o pasado ano rexistrou  máis de 89.000 xestións online. Actualmente ten dispoñibles 1.244 trámites así como a  consulta de todos os procedementos administrativos e os requisitos de tramitación. O pasado ano habilitouse o acceso á sede co Servizo Chave 365, que substitúe o uso de certificados electrónicos por un sistema de claves concertadas no móbil. dende a súa posta en marcha hai xa 13.700 usuarios do sistema rexistrados.

As pezas da Administración Dixital en marcha

Galicia ten en marcha parte das medidas que esixe a leis 30/2015  como o sistema de notificacións electrónicas  Notific@ que, unha vez completada a súa implantación, permitirá un aforro de 2 millóns de euros fronte á notificación en papel.

Ademais, a Xunta conta xa desde 2015 coa Plataforma de Interoperabilidade Pasaxe!,  con preto de 40 certificados dispoñibles, que o pasado ano  evitou aos cidadáns a presentación de   millóns de documentos que xa obraban en poder da Administración. A entrada en funcionamento de novos servizos na sede electrónica como a obtención de certificados, o Arquivo Electrónico ou o inicio da dixitalización dos Rexistros son outras das medidas xa en marcha.

Plan de Goberno e Administración Dixital 2020

O desenvolvemento destas actuacións está enmarcado o Plan de Goberno e Administracións Dixital 2020, que a Xunta puxo en marcha en 2015 para acadar unha administración accesible, áxil nas respostas, con capacidade para anticiparse ás necesidades das sociedade e eficiente no uso dos recursos públicos e que ofrece. Unha vez completado, o Plan permitirá un aforro estimado de máis de 41 millóns de euros.