Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

A Amtega convoca máis de 500 prazas para obter a Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática

Están orientadas a aquelas persoas que xa posúen os coñecementos necesarios ou que optan pola modalidade autoformativa
Os exames presenciais celebraranse os días 26, 27 e 28 de abril nas aulas CeMIT de 34 concellos de toda Galicia
Este certificado, que emite a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, acredita a formación nesta materia da persoa titular ante calquera instancia pública ou privada

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) convoca máis de 500 prazas obter a Certificación Galega en Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX). Esta convocatoria, publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia, está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola formación adquirida por diferentes medios (cursos, academias, autoformación, etc) xa posúen os coñecementos necesarios no manexo das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice

O DOG de hoxe publica as datas das probas que se celebrarán os días 26, 27 e 28 de abril, en diversas quendas de mañá e tarde, en 34 localidades con aula CeMIT, sumando un total de 546 prazas dispoñibles: Abegondo, Ames, Arzúa, Bande, O Barco, Barreiros, Boiro, Brión, Campo Lameiro, A Cañiza, Carballedo, Castro Caldelas, Celanova, A Coruña, Cuntis, A Fonsagrada, Lalín, Leiro, Marín, Oroso, Ourense, Padrón, Pontedeume, As Pontes, Pontevedra, Santa Comba, Santiago, Sarria, Tomiño, Valga, Verín, O Vicedo, Vigo e Vimianzo.

A inscrición poderá realizarse a través de internet desde o día seguinte da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, sendo o único requisito o de ser usuario/a da rede CeMIT, trámite que tamén pode realizarse a través da rede (https://cemit.xunta.gal).

Entre as persoas inscritas realizarase un sorteo alfabético para establecer a orde de prelación para poder efectuar a matrícula para as probas en cada quenda, no caso de que existan máis solicitantes que prazas convocadas nas diferentes aulas que realizarán os exames presenciais.

Avaliación

Para obter o CODIX é preciso superar un exame de 50 preguntas tipo test referidas aos contidos do Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:

  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base
  • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress
  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc

Os materiais formativos que compoñen estes cursos foron elaborados seguindo as boas prácticas recollidas na Guía de boas prácticas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia e poden ser seguidos libremente na súa modalidade de autoformación dentro da plataforma de teleformación da rede CeMIT http://cemit.xunta.gal/ema, na que se poden consultar tanto os contidos específicos dos diversos módulos que compeñen o CODIX como diversos casos prácticos e test de exemplo.

Preto de 1.500 prazas convocadas para este ano  2017

Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este ano 2017, que terá a súa continuación no segundo semestre cun novo curso de teleformación titorizada previsto para o mes de setembro) e novos exames presenciais en outubro, ata chegar a un número superior ás 1.400 prazas dispoñibles para que a cidadanía poida acreditar as capacidades, destrezas e coñecementos en ofimática definidos no dito plan.

Dende a habilitación da rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos do CODIX en maio de 2014, foron máis de 4.400 as prazas convocadas nas súas diferentes modalidades (1.210 en cursos de teleformación titorizada e 3.084 en probas presenciais de acceso libre) e 1.737 as persoas que obtiveron a certificación emitida por parte da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia despois de superar as probas convocadas nas aulas da rede CeMIT.

A estes datos hai que engadir as máis de 300  actividades e cursos en ofimática en software libre que veñen realizando as diferentes aulas de forma presencial durante o último ano como preparación orientada á presentación para estas probas libres, así como os 2.500 accesos aos contidos específicos do CODIX aloxados na plataforma de teleformación a través de internet (http://cemit.xunta.es/ema) e abertos para ser consultados en calquera momento.

Calendarización das probas

As probas de avaliación presencial que se convocan desenvolveranse os días 26, 27 e 28 de abril de acordo co seguinte calendario:

LOCALIDADE

PROVINCIA

DIA

HORA

Nº PRAZAS

Abegondo

Coruña, A

Mércores, 26 abril

10:00

15

Coruña, A

Coruña, A

Mércores, 26 abril

10:00

16

Oroso

Coruña, A

Mércores, 26 abril

10:00

12

Pontedeume

Coruña, A

Mércores, 26 abril

10:00

10

Sarria

Lugo

Mércores, 26 abril

10:00

18

Bande

Ourense

Mércores, 26 abril

10:00

11

Campo Lameiro

Pontevedra

Mércores, 26 abril

10:00

9

Pontevedra

Pontevedra

Mércores, 26 abril

10:00

25

Valga

Pontevedra

Mércores, 26 abril

10:00

11

       

127

         

LOCALIDADE

PROVINCIA

DIA

HORA

Nº PRAZAS

Brión

Coruña, A

Xoves, 27 abril

10:00

10

Santiago de Comp

Coruña, A

Xoves, 27 abril

10:00

17

Barco, O

Ourense

Xoves, 27 abril

10:00

15

Ourense

Ourense

Xoves, 27 abril

10:00

18

Verín

Ourense

Xoves, 27 abril

10:00

11

Lalín

Pontevedra

Xoves, 27 abril

10:00

18

Tomiño

Pontevedra

Xoves, 27 abril

10:00

9

Vigo

Pontevedra

Xoves, 27 abril

10:00

13

       

111

         

LOCALIDADE

PROVINCIA

DIA

HORA

Nº PRAZAS

Arzúa

Coruña, A

Xoves, 27 abril

16:00

16

Coruña, A

Coruña, A

Xoves, 27 abril

16:00

16

Padrón

Coruña, A

Xoves, 27 abril

16:00

12

Santiago de Comp

Coruña, A

Xoves, 27 abril

16:00

17

Santa Comba

Coruña, A

Xoves, 27 abril

16:00

18

Sarria

Lugo

Xoves, 27 abril

16:00

18

Vicedo, O

Lugo

Xoves, 27 abril

16:00

6

Castro Caldelas

Ourense

Xoves, 27 abril

16:00

14

Leiro

Ourense

Xoves, 27 abril

16:00

6

Ourense

Ourense

Xoves, 27 abril

16:00

18

Cañiza, A

Pontevedra

Xoves, 27 abril

16:00

20

Pontevedra

Pontevedra

Xoves, 27 abril

16:00

25

       

186

         

LOCALIDADE

PROVINCIA

DIA

HORA

Nº PRAZAS

Ames

Coruña, A

Venres, 28 abril

10:00

12

Boiro

Coruña, A

Venres, 28 abril

10:00

10

Pontes, As

Coruña, A

Venres, 28 abril

10:00

19

Vimianzo

Coruña, A

Venres, 28 abril

10:00

15

Barreiros

Lugo

Venres, 28 abril

10:00

12

Carballedo

Lugo

Venres, 28 abril

10:00

7

Fonsagrada, A

Lugo

Venres, 28 abril

10:00

10

Celanova

Ourense

Venres, 28 abril

10:00

11

Cuntis

Pontevedra

Venres, 28 abril

10:00

8

Marín

Pontevedra

Venres, 28 abril

10:00

18

       

122

     

TOTAL

546