Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

A Amtega convoca máis de 400 prazas para as probas da Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática

• Están orientadas a aquelas persoas que xa posúen os coñecementos necesarios ou que optan pola modalidade autoformativa
• Os exames presenciais celebraranse os días 05, 06 e 07 de maio nas aulas CeMIT de 36 concellos de toda Galicia
• Este certificado, que emite a Amtega, acredita os coñecementos nesta materia da persoa titular ante calquera instancia pública ou privada

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) un total de 410 prazas de carácter libre para a avaliación para a obtención da certificación galega en competencias dixitais en ofimática (CODIX). Esta convocatoria, publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia, está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola súa formación adquirida por diferentes medios xa posúen os coñecementos necesarios  das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice.

A inscrición a estas probas remata o sábado 03 de abril e poderá realizarse ben a través de internet ou presencialmente na aula de interese, sendo o único requisito o de ser usuario/a da rede CeMIT, trámite que tamén pode realizarse a través da rede.

As probas presenciais celebraranse os días 05, 06 e 07 de maio en 49 quendas de mañá e tarde e que nesta ocasión vanse a  celebrar nas aulas CeMIT dos seguintes 36 concellos, que suman un total de 410 prazas dispoñibles:  

Abegondo, Ames, Betanzos, Boiro, Brión, Cerceda, A Coruña, Fisterra, Oroso, Ortigueira, Pontedeume, Ribeira, Santa Comba, Santiago de Compostela e Vimianzo na provincia de A Coruña;  Barreiros, Carballedo, Guitiríz, Lugo, Monterroso e O Vicedo na provincia de Lugo;  O Barco e Celanova na provincia de Ourense; e Campo Lameiro, A Cañiza, Cuntis, A Estrada, Lalín, Marín, Moaña, Poio,  Pontevedra, Tomiño, Valga, Vigo e Vilagarcía de Arousa na provincia de Pontevedra.

Entre as persoas inscritas provisionalmente realizarase un sorteo para establecer a orde de prelación para poder efectuar a matrícula para as probas en cada quenda, no caso de que existan mais solicitantes que prazas convocadas nas diferentes aulas que realizarán as probas presenciais.
 

Avaliación

Para obter o CODIX é preciso superar un exame de 50 preguntas tipo test referidas aos contidos  do Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:

  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base
  • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress
  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer.
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc

Os materiais formativos que compoñen estes cursos foron elaborados seguindo as boas prácticas recollidas na  Guía de boas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia  e poden ser seguidos libremente na súa modalidade de autoformación dentro da plataforma de teleformación da rede CeMIT http://cemit.xunta.gal/ema, na que se poden consultar tanto os contidos específicos dos diversos módulos que compoñen o CODIX como diversos casos prácticos e test de exemplo

 

Máis de 1.500 prazas programadas para o ano 2021

Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este ano 2021, que terá a súa continuación no próximo semestre con novas convocatorias dun curso de teleformación titorizada con exame final e outra convocatoria de probas presenciais na modalidade autoformativa

Dende a habilitación da rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos do CODIX en maio de 2014, foron máis de 9.610 as prazas convocadas nas súas diferentes modalidades (2.839 en cursos de teleformación titorizada e 6.802 en probas presenciais de acceso libre) e 4.200 as persoas que obtiveron a certificación emitida por parte da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia despois de superar  as probas convocadas nas  aulas da rede CeMIT.

A estes datos hai que engadir as mais de 300  actividades e cursos en ofimática en software libre que veñen realizando as diferentes aulas de forma presencial durante o último ano como preparación orientada á presentación para estas probas libres, así como os 2.500 accesos aos contidos específicos do CODIX aloxados na plataforma de teleformación a través de internet  (http://cemit.xunta.es/ema) e abertos para ser consultados en calquera momento.
 

Calendarización das probas

As probas de avaliación presencial que se convocan desenvolveranse os días 05, 06 e 07 de maio de acordo co seguinte calendario:

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Ames

Coruña, A

Mércores, 5 de maio

10:00

7

Abegondo

Coruña, A

Mércores, 5 de maio

10:00

10

Betanzos

Coruña, A

Mércores, 5 de maio

10:00

10

Coruña, A - Eirís

Coruña, A

Mércores, 5 de maio

10:00

10

Vimianzo

Coruña, A

Mércores, 5 de maio

10:00

6

Barreiros

Lugo

Mércores, 5 de maio

10:00

6

Lugo

Lugo

Mércores, 5 de maio

10:00

8

Campo Lameiro

Pontevedra

Mércores, 5 de maio

10:00

6

Tomiño

Pontevedra

Mércores, 5 de maio

10:00

9

Vilagarcía

Pontevedra

Mércores, 5 de maio

10:00

10

         
         
         

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Ames

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

10:00

7

Boiro

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

10:00

10

Oroso

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

10:00

10

Pontedeume

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

10:00

8

Ribeira

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

10:00

8

Monterroso

Lugo

Xoves, 6 de maio

10:00

10

Cuntis

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

8

Estrada, A

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

9

Lalín

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

12

Moaña

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

7

Pontevedra

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

12

Tomiño

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

9

Valga

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

6

Vigo

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

10:00

6

         
         
         

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Betanzos

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

16:00

10

Coruña, A

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

16:00

10

Pontedeume

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

16:00

8

Santa Comba

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

16:00

12

Santiago de C.

Coruña, A

Xoves, 6 de maio

16:00

9

Vicedo, O

Lugo

Xoves, 6 de maio

16:00

4

Barco, O

Ourense

Xoves, 6 de maio

16:00

6

Cañiza, A

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

16:00

18

Cuntis

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

16:00

8

Moaña

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

16:00

7

Vigo

Pontevedra

Xoves, 6 de maio

16:00

6

         
         
         

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Ames

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

7

Betanzos

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

10

Boiro

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

10

Brión

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

6

Cerceda

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

4

Fisterra

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

5

Oroso

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

10

Ortigueira

Coruña, A

Venres, 7 de maio

10:00

4

Carballedo

Lugo

Venres, 7 de maio

10:00

3

Guitiríz

Lugo

Venres, 7 de maio

10:00

14

Celanova

Ourense

Venres, 7 de maio

10:00

9

Marín

Pontevedra

Venres, 7 de maio

10:00

9

Poio

Pontevedra

Venres, 7 de maio

10:00

5

Pontevedra

Pontevedra

Venres, 7 de maio

10:00

12