Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Normativa autonómicaNormativa autonómica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se aproba a posta en funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Pola que se regula a tarxeta de identificación do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

Pola que se regula a tarxeta do persoal ao servizo do sector público autonómico.

Pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento.

Páxinas