Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Normativa autonómicaNormativa autonómica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se publican os modelos normalizados previstos no decreto polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na internet.

De organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxinas