Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Normativa autonómicaNormativa autonómica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se aproba a política de sinatura electrónica e de certificados da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola que se aproba o protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

De impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia

Pola que se se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia.

Páxinas