Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Normativa autonómicaNormativa autonómica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Polo que se regulan as infraestruturas necesarias para posibilitar as funcionalidades do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

Pola que se acorda a habilitación dos centros de saúde e hospitais do Sistema Galego de Saúde como centros acreditadores do servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia Chave365.

Polo que se regula a incorporación das infraestruturas de telecomunicacións nos edificios da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia e a súa integración na rede corporativa da Xunta de Galicia.

De transparencia e bo goberno

Páxinas