Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Administración electrónicaAdministración electrónica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na internet.

De organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pola que se aproba a posta en funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Páxinas