Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Administración electrónicaAdministración electrónica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se aproba a política de sinatura electrónica e de certificados da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola que se aproba o protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola que se se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia.

Pola que se publican os modelos normalizados previstos no decreto polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Páxinas