Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Administración electrónicaAdministración electrónica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se aproba a versión 2.0 das Guías para a habilitación electrónica de procedementos.

Polo que se modifica o Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e se regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola que se crea e se regula a sede xudicial electrónica de Galicia.

Pola que se acorda a habilitación dos centros de saúde e hospitais do Sistema Galego de Saúde como centros acreditadores do servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia Chave365.

Páxinas