Normativa autonómica

Formulario de busca

Fondos

Administración electrónicaAdministración electrónica

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Pola que se aproba o modelo de resolución pola que se declaran actuacións administrativas automatizadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

De medidas fiscais, administrativas e de ordenación (Capítulo III “Procedemento administrativo” - Sección 1ª. Administración Dixital).

Pola que se acorda a posta en funcionamento do servizo electrónico de emisión de certificados administrativos da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Páxinas