Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

Memorias de actividadesMemorias de actividades

Formulario de busca

cierra cierra

icono amtega    Memorias de actividades

Páxinas

Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolta durante o ano 2014, así como os principais logros acadados.

A memoria de actividades da Axencia reflicte un elevado grao de execución dos obxectivos establecidos no seu plan de acción 2013, incidindo en aspectos como a consolidación de aforros e a evolución e mellora dos servizos e tecnoloxías postas a disposición da sociedade e da administración.

Páxinas