Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

20192019

Formulario de busca

cierra cierra

Durante 2019 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralización de compras e en economías de escala