Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

20172017

Formulario de busca

cierra cierra

Durante 2017 a Axencia avanzou nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralizaciónde compras e en economías de escala.