Memorias de actividades

Formulario de busca

2015

Formulario de busca

Durante o 2015 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na centralización de compras e na aplicación de economías de escala.