Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

20142014

Formulario de busca

cierra cierra

Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolta durante o ano 2014, así como os principais logros acadados.