Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

472
Comprobou in situ en máis de 500 núcleos das catro provincias que se cumpren os niveis de cobertura, velocidade e dispoñibilidade esixidos nas convocatorias de axudas do Plan. Verificáronse as conexións de internet con redes fixas en 37 centros de servizos públicos confirmando en todos os casos o cumprimento dos niveis de calidade establecidos. Respecto ás redes sen fíos, as medidas realizadas en 474 núcleos de poboación indican que xa se superan os niveis de servizo requiridos no 91,5% dos casos. Na porcentaxe restante estanse a levar a cabo melloras da cobertura para acadar as cotas de...
465
No último ano incrementouse en máis de catro puntos a colaboración en actividades de innovación con empresas da Unión Europea e en máis de dous puntos cos Estados Unidos. O volume de negocio do sector TIC sube lixeiramente ata os 2.290 millóns de euros e a súa achega ao PIB galego mantense nun 2%. O 30,6% das empresas TIC desenvolveu actividades relacionadas con I+D+i nos tres últimos anos. Rexistrouse un significativo incremento da porcentaxe de empresas TIC que teñen contratadas velocidades superiores a 100 Mbps (17,4%), 12,2 puntos porcentuais máis que o ano 2013 Un 45,6% das empresas TIC...
464
Iniciativas como o Plan Smart Turismo, o Plan Trabe de Servizos Sociais ou o Proxecto Abalar son exemplos de iniciativas TIC para a modernización de servizos públicos esenciais e sectores estratéxicos da economía galega. Lembrou que nos últimos catro anos a Axenda Dixital de Galicia mobilizou preto de 1.100 millóns de euros e que este ano se presentará a nova estratexia tecnolóxica, que está a elaborar a Administración autonómica para o período 2015-2019.
457
O vicepresidente, Alfonso Rueda, inaugurou hoxe na Cidade da Cultura de Galicia a cuarta edición das Xornadas de Informática Xudicial. O encontro ten como obxectivo informar aos profesionais da Xustiza en Galicia sobre os últimos avances e ferramentas na investigación de delitos informáticos.

Páxinas