Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

760
Sube un posto no ranking estatal no uso dos servizos da e-Administración, só superada pola Comunidade de Madrid Nos primeiros nove meses do ano cidadáns e empresas presentaron 11.000 procedementos na sede electrónica da Xunta En 2014 simplificarase o acceso mediante claves a través do móbil para evitar a exclusión dos servizos telemáticos das persoas menos familiarizadas coas novas tecnoloxías
757
Comprobará in situ en núcleos das catro provincias que se cumpren os niveis de cobertura, velocidade e dispoñibilidade esixidos nas convocatorias de axudas do Plan O Colexio organizará unha xornada divulgativa para técnicos municipais e axentes do sector sobre o novo escenario lexislativo en materia de telecomunicacións
757
Esta iniciativa conta cun investimento de 5 millóns de euros, dos que o Ministerio de Industria Enerxía e Turismo, a través de Red.es, achega 4 millóns de euros e a Xunta, a través da Amtega, 1 millón de euros Os dous obxectivos principais do Plan son a implantación do expediente xudicial electrónico e a posta en marcha da sede electrónica do ámbito xudicial Para alcanzalos crearase un arquivo dixital único que xestione os documentos e expedientes xudiciais, poranse en marcha unidades de dixitalización, informatizaranse os rexistros de entrada e repartición de documentos e terase en conta a...
755
A diferenza no uso das Internet entre homes e mulleres na Comunidade está en 3,9 puntos fronte aos 5,2 en España Na franxa dos 16 aos 44 anos as mulleres superan aos homes no uso das TIC, aínda que a partir dos 45 anos a tendencia invértese As mulleres galegas usuarias de Internet avantaxan aos homes no uso da Administración electrónica Lugo é a provincia con menor fenda dixital de xénero e A Coruña a que presenta unha maior desigualdade entre homes e mulleres no uso das TIC
751
Garantirá o seu desenvolvemento de xeito máis coordinado, con maior planificación, máis anticipación e en base a necesidades reais Establece as pautas para evitar que se dupliquen os esforzos e os investimentos nas administracións públicas Establecerá os criterios a seguir en materia de telecomunicacións nas ordenanzas municipais e nos planeamentos urbanísticos Fomentará que os operadores compartan as infraestruturas e esixirá a preparación dos novos edificios públicos para albergar infraestruturas da telecomunicación
750
O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, lembrou que se investirán 5 millóns de euros ata 2015 froito dun convenio entre o Goberno do Estado e o galego
745
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica vén de completar a implantación de redes de nova xeración con velocidades de 40 neste centro educativo Con estas redes ultrarrápidas permitirán aos máis de 600 alumnos do Chan do Monte en un acceso ata dez veces máis rápido aos diferentes recursos na rede e o acceso simultáneo de máis usuarios Con este son xa 217 os centros educativos da Comunidade que dispoñen de conexións ultrarrápidas, 55 deles na provincia de Pontevedra Esta actuación intégrase no Plan de Banda Laga que está a despregar infraestruturas de telecomunicación para que tanto os...
745
A aplicación de xestión de pequenos establecementos hostaleiros foi presentada ao sector durante os meses de xullo a setembro de 2012, espertando o interese doutros organismos e entidades turísticas do resto do Estado A aplicación de captura e explotación de datos turísticos está a implantarse a través de paneis táctiles nas Oficinas de Turismo da Xunta e permite extraer datos sobre o perfil do viaxeiro en Galicia A liberación destas ferramentas permitirá a creación dunha comunidade de desenvolvedores en torno a elas abrindo a posibilidade de xeración de negocio para as empresas TIC

Páxinas