Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

773
A guía destaca que entre os proxectos que se poderán financiar con cargo ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local están os relacionados co desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica xa lle remitiu ao presidente da Fegamp este documento co obxecto de que sexa distribuído entre os 315 concellos galegos. O obxectivo é garantir a acción coordinada entre a Xunta e as entidades locais como elemento fundamental para acelerar a incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación nos concellos galegos. O Goberno...
768
O Goberno galego e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia impulsaron a elaboración do dicionario, que contou coa achega da Universidade de Vigo e da Real Academia Galega. A iniciativa pretende divulgar a teminoloxía das novas tecnoloxías en lingua galega e ser unha ferramenta pedagóxica para o seu uso e difusión no ensino e entre a cidadanía en xeral. O secretario xeral de Política Lingüística subliña a necesidade de conectar o galego cos avances que se produzan nas TIC como estratexia clave para garantir o futuro do idioma. Esta iniciativa enmárcase na aposta prioritaria...
765
O departamento que dirixe Mar Pereira achega aos concellos unha Guía de Recomendacións en materia de infraestruturas para a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico. O obxectivo é garantir a acción coordinada entre a Xunta e as entidades locais como elemento fundamental para acelerar a incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación nos concellos galegos. A Guía distribuirase mañá entre todas as asociacións do sector TIC galego e estará dispoñible na páxina web http:\\imit.xunta.es
765
Destaca os diferentes plans de actuación iniciados pola Xunta nos últimos meses e a aposta polo Goberno electrónico. “O desenrolo da administración electrónica pivotará sobre os seguintes eixos: a simplificación administrativa, os procedementos electrónicos e a ventanilla única electrónica”, explica.
761
Publicouse no DOG de 23 de setembro a resolución do 4 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se convoca a contratación, suxeita a regulación harmonizada polo procedemento aberto e trámite ordinario, do servizo de implantación de aplicacións na Administración de Xustiza en Galicia. O importe de contratación é de 605.172,41 € (IVE excluído), mentres que o IVE é de 96.827,59 €.
737
O obxectivo é concienciar aos pais e nais sobre os usos e os riscos das TIC e facilitar os métodos de control do uso da Internet entre os menores. O Goberno galego e os enxeñeiros de telecomunicación traballarán conxuntamente para dar a coñecer á sociedade o Dicionario Galego das Tecnoloxías da Información e da Comunicación.
727
Asegura que o cambio normativo dinamizará o sector tecnolóxico e redundará nunha na maior competencia e competitividade da economía galega
725
Mar Pereira asegura que este plan “será o instrumento fundamental para orientar a política tecnolóxica da Xunta de Galicia nos próximos anos

Páxinas