Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

882
A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica pon en marcha este proxecto que constitúe un espazo web de información útil para a sociedade galega. iMit responde aos obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia de coordinar e centralizar esforzos en materia TIC. A nova web recolle catro liñas de actuación prioritarias: o Goberno electrónico, as telecomunicacións, a dinamización do uso das TIC e o impulso ao sector empresarial da sociedade da información.
876
Trátase dun curso dirixido a todos os estudantes e profesionais que queiran empregar Blender, a ferramenta libre de deseño profesional 3D.
876
O Plan Director de Banda Larga de Galicia é o primeiro destas características que se realiza en base ás necesidades reais e non só tendo en conta as actuacións acometidas ata o de agora. O Mapa de Infraestruturas de Telecomunicacións de Galicia determina que, na actualidade, hai máis de 700.000 galegos que non teñen posibilidade de aceso á banda larga; é dicir, a cuarta parte da poboación de Galicia. O informe conclúe que case a metade dos núcleos de poboación de toda Galicia non contan con posibilidade de acceso a banda larga, un total de 14.000. Aqueles nos que si existe este servizo...
867
O EJIS (Esquema Xudicial de Interoperabilidade e Seguridade), foi asinado en setembro polo presidente do CGPJ e do Tribunal Supremo, Carlos Dívar, o ministro de Justicia, Francisco Caamaño, e o Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. A iniciativa, apoiada por outras dez comunidades, pretende avanzar no expediente xudicial electrónico e na modernización e axilidade dos procedementos xudiciais. Búscase, tamén, facilitar o máximo aproveitamento das tecnoloxías da información e as comunicacións na actividade xudicial, en condicións de eficacia, eficiencia, racionalidade económica e...
865
Este plan permitirá avanzar no expediente electrónico xudicial, integrando toda a información procesal e automatizando procedementos para facelos máis rápidos e seguros. Adecuará a normativa autonómica á Lei de Protección de Datos. O Plan de Sistemas deseñarase tendo en conta a opinión dos distintos colectivos de profesionais implicados. “Os cidadáns demandan máis axilidade, fiabilidade e maior simplicidade no acceso”, afirmou Mar Pereira. A secretaria xeral participou nunha mesa redonda da Fiscalía General del Estado tras asinar en representación do Goberno galego a adhesión ao EJIS (Esquema...
861
A guía destaca que entre os proxectos que se poderán financiar con cargo ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local están os relacionados co desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica xa lle remitiu ao presidente da Fegamp este documento co obxecto de que sexa distribuído entre os 315 concellos galegos. O obxectivo é garantir a acción coordinada entre a Xunta e as entidades locais como elemento fundamental para acelerar a incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación nos concellos galegos. O Goberno...
850
Publicouse no DOG de 23 de setembro a resolución do 4 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se convoca a contratación, suxeita a regulación harmonizada polo procedemento aberto e trámite ordinario, do servizo de implantación de aplicacións na Administración de Xustiza en Galicia. O importe de contratación é de 605.172,41 € (IVE excluído), mentres que o IVE é de 96.827,59 €.
847
Salienta que esta é unha das grandes reivindicacións do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións, da Escola de Telecomunicacións de Vigo pero tamén, “de toda a sociedade galega, así como deste presidente e do seu Goberno” Lembra que Galicia xa é un referente no mapa das telecomunicacións, con 1.500 sociedades no sector que dan emprego a 13.000 persoas e xeran un volume de negocio superior aos 4.500 millóns de euros Remarca que a Xunta ten o “firme propósito de seguir impulsando as telecomunicacións”, baseándose nas súas fortalezas: o talento dos profesionais e das empresas e o...

Páxinas