Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

813
A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica pon en marcha este proxecto que constitúe un espazo web de información útil para a sociedade galega. iMit responde aos obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia de coordinar e centralizar esforzos en materia TIC. A nova web recolle catro liñas de actuación prioritarias: o Goberno electrónico, as telecomunicacións, a dinamización do uso das TIC e o impulso ao sector empresarial da sociedade da información.
799
O EJIS (Esquema Xudicial de Interoperabilidade e Seguridade), foi asinado en setembro polo presidente do CGPJ e do Tribunal Supremo, Carlos Dívar, o ministro de Justicia, Francisco Caamaño, e o Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. A iniciativa, apoiada por outras dez comunidades, pretende avanzar no expediente xudicial electrónico e na modernización e axilidade dos procedementos xudiciais. Búscase, tamén, facilitar o máximo aproveitamento das tecnoloxías da información e as comunicacións na actividade xudicial, en condicións de eficacia, eficiencia, racionalidade económica e...
797
O Plan Director de Banda Larga de Galicia é o primeiro destas características que se realiza en base ás necesidades reais e non só tendo en conta as actuacións acometidas ata o de agora. O Mapa de Infraestruturas de Telecomunicacións de Galicia determina que, na actualidade, hai máis de 700.000 galegos que non teñen posibilidade de aceso á banda larga; é dicir, a cuarta parte da poboación de Galicia. O informe conclúe que case a metade dos núcleos de poboación de toda Galicia non contan con posibilidade de acceso a banda larga, un total de 14.000. Aqueles nos que si existe este servizo...
796
Trátase dun curso dirixido a todos os estudantes e profesionais que queiran empregar Blender, a ferramenta libre de deseño profesional 3D.
796
Este plan permitirá avanzar no expediente electrónico xudicial, integrando toda a información procesal e automatizando procedementos para facelos máis rápidos e seguros. Adecuará a normativa autonómica á Lei de Protección de Datos. O Plan de Sistemas deseñarase tendo en conta a opinión dos distintos colectivos de profesionais implicados. “Os cidadáns demandan máis axilidade, fiabilidade e maior simplicidade no acceso”, afirmou Mar Pereira. A secretaria xeral participou nunha mesa redonda da Fiscalía General del Estado tras asinar en representación do Goberno galego a adhesión ao EJIS (Esquema...
778
A mostra, que estivo en Vigo do 9 ao 15 de decembro, viaxa agora a Ferrol onde poderá visitarse do 22 ao 27 de decembro.
777
Salienta que esta é unha das grandes reivindicacións do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións, da Escola de Telecomunicacións de Vigo pero tamén, “de toda a sociedade galega, así como deste presidente e do seu Goberno” Lembra que Galicia xa é un referente no mapa das telecomunicacións, con 1.500 sociedades no sector que dan emprego a 13.000 persoas e xeran un volume de negocio superior aos 4.500 millóns de euros Remarca que a Xunta ten o “firme propósito de seguir impulsando as telecomunicacións”, baseándose nas súas fortalezas: o talento dos profesionais e das empresas e o...
776
A iniciativa, primeira acción do Programa para o Impulso da Innovación das Pemes Galegas promovido por Economía e Industria e extensible no tempo, conta cun orzamento de 5 millóns de euros. A Consellería de Economía e Industria financiará o adestramento destes técnicos para convertelos en expertos na xestión de proxectos innovadores e daralles facilidades ás empresas para a súa contratación. Agárdase que as empresas que participen neste proxecto acaden un incremento do investimento en innovación dun 30%; un 50% máis de proxectos presentados a convocatorias competitivas de plans autonómicos,...

Páxinas