Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

134
Explicarase como aplicar formatos avanzados, o manexo de táboas, elementos gráficos, así como o manexo doutros recursos e ferramentas avanzadas: Combinar Correspondencia, Inserir ligazóns e marcadores para ofrecer acceso interactivo aos diferentes temas e apartados dun documento, modificar as propiedades do documento ou asinar un documento dixitalmente.
126
Aprenderemos a identificar cando se están a dar cambios importantes para o noso negocio e como revertir esa identificación de cambio externo en melloras internas para non quedar atrás ou mellor aínda, aprenderemos a analizar o noso negocio para identificar que adaptacións hai que xerar en cada momento.
123
Facer chegar ao público as diferentes ferramentas que se poden atopar no mercado, tanto para realizar o teletraballo, como para a organización do mesmo, o control das tarefas, a medición do clima laboral e os sentimentos dos nosos traballadores nesta situación especial, entre outros temas.
121
Presentación da norma ISO/IEC 29110, primeira norma dedicada ás pequenas empresas do sector TIC. É un estándar sinxelo, accesible e práctico.
113
Selección de traballadores empregando internet
103
Curso presencial das ferramentas ofimáticas dos diversos paquetes (Writer, Calc, Base, Impress) e outras ferramentas ofimáticas: dictado, mecanografía, arquivado, fax, microfilmado, xestión de arquiivos e documentos, et
90
Capacitación á cidadanía no uso de motores de busca de información na internet, recursos, navegadores e outras utilidades
88
Capacitación no uso da correspondencia vía internet

Páxinas