Máis visto

Formulario de busca

Fondos

Máis vistoMáis visto

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

136
Verase o manexo das Google Apps, o seu funcionamiento e as súas características.
132
• En 2018 o número de mulleres que se incorporaron ao Hipersector TIC incrementouse en 354 empregos fronte aos 981 novos postos ocupados por homes • A maior presenza de traballadoras está no sector dos contidos que aglutina a preto do 42% das mulleres, mentres que no sector TIC a porcentaxe de emprego feminino está por debaixo do 32% • Máis do 26% dos traballadores do sector TIC son homes que contan cunha titulación tecnolóxica fronte ao 7% de mulleres coa mesma formación académica • Un 15,2% das empresas TIC galegas contan con mulleres directivas en postos de dirección • Son datos do estudo...
131
• Docentes de diferentes centros educativos xunto con profesionais do sector TIC e do audiovisual elaborarán os recursos empregando tecnoloxías como a realidade aumentada, a gamificación ou a intelixencia artificial • Antes de xuño o profesorado do proxecto validará os primeiros contidos empregándoos nas aulas como paso previo á súa integración na plataforma E-Dixgal • É unha das medidas previstas para seguir estendendo a educación integramente dixital en Galicia, que xa está presente en 267 centros das catro provincias galegas
130
• Ofértanse 180 prazas de teleformación que comezará en febreiro e rematará en maio, cando terá lugar o exame presencial • Os únicos requisitos necesarios son ser maior de 16 anos e estar dado de alta como persoa usuaria da rede CeMIT • No mes de marzo abriranse novas convocatorias de avaliación para aquelas persoas que xa posúan os coñecementos necesarios adquiridos por calquera outra vía ou por autoformación • O certificado, que emite a Amtega, acredita a capacitación en ofimática da persoa titular ante calquera instancia pública ou privada
130
Formación nas ferramentas e mecanismos para a protección do ordenador
127
• A HSUE proporciona aos traballadores da área social, tanto a nivel autonómico como municipal, un acceso único á historia social de máis de 650.000 cidadáns en formato electrónico • Máis de 250 concellos empregan xa esta plataforma, que facilita a coordinación dos axentes que participan na prestación dos servizos sociais • A Administración autonómica vén de integrar a información relativa ao servizo de protección de menores, incorporando máis de 50.000 expedientes relativos a adopcións, acollementos familiares, protección de menores e permisos de convivencia
127
• O director executivo da organización CleanApps.org abordou hoxe os retos para facer fronte aos ciberataques, a fraude en internet e as fake news • Doutor en dereito pola Universidade de Harvard, Finn foi fiscal federal na cidade de Nova York e un dos responsables da loita contra o cibercrime en Microsoft durante 16 anos
127
Aprende a usar os comandos básicos do teu ordenador e por onde comezar unha base de datos

Páxinas